List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował 24 czerwca list do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
List