Przekazanie pracowni mobilnej

4 października w naszym Centrum odbyło się przekazanie mobilnej pracowni dydaktycznej do Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.

Umowę o nieodpłatne użytkowanie pracowni dydaktycznej w roku szkolnym 2021/2022 podpisała Jolanta Kruszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół w Radomicach, a porozumienie o współpracy podpisał Andrzej Szychulski, Wójt Gminy Lipno.

Wyposażenie mobilnej pracowni dydaktycznej stanowią komputery przenośne z oprogramowaniem edukacyjnym (zintegrowane pakiety biurowe), zestaw elektronicznych urządzeń pomiarowych i badawczych, czujniki do konsoli pomiarowej), cyfrowy aparat fotograficzny oraz ultramobilna kamera cyfrowa.

Wykorzystywanie nowoczesnych laboratoriów mobilnych w szkole służy przede wszystkim uatrakcyjnieniu  procesu kształcenia, rozbudzaniu ciekawości poznawczej, a także motywowaniu uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.