Doradztwo zawodowe praktycznie – konferencja online

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przypada w dniach 16-22 listopada 2020 r. Ten międzynarodowy projekt promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku. Każdego roku w  listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. Obecnie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obchodzony jest w 170 krajach.

W tym roku w realizację 13. edycji tego przedsięwzięcia włączyła się także nasza placówka. Spotkanie otworzyła Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; kierownikiem formy była Dorota Gołębiewska. Wydarzenie miało charakter konferencji zdalnej.

W pierwszej części spotkania Jacek Janiszewski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – przybliżył wartość doświadczenia jako priorytetu w wykształceniu człowieka. Poruszył również zagadnienia istotne w życiu współczesnych młodych ludzi. Innowacyjne formy wspierania przechodzenia uczniów ze szkoły na rynek pracy zaprezentował Roman Chamier-Ciemiński, prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Toruniu. Praktyczny wymiar Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkole zaprezentowała Marzanna Bogacka, przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych. Dzięki dyrektor Annie Jackowskiej z Powiatowego Urzędy Pracy we Włocławku uczestnicy mogli zapoznać się z sytuacją na włocławskim rynku pracy w dobie pandemii. Natomiast Anna Ostrowska bardzo wnikliwie przedstawiła pracę szkolnego doradcy zawodowego.

            Druga część konferencji poświęcona była dobrym praktykom w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Jak wygląda system współpracy Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku ze spółką WIKA, zaprezentowali dyrektor Donat Marszałek oraz trener zawodu, Marek Cichowicz. Natomiast o integralności szkoleń zawodowych z praktykami realizowanymi za granicą opowiedzieli Michał Wilniewczyc, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Roman Paczkowski, koordynator praktyk uczniowskich.

Spotkanie było okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z przyszłością rynku pracy oraz tematyką doradztwa zawodowego w szkołach. Dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji. Duże zainteresowanie konferencją jest dla nas zaszczytem i motywacją do dalszych działań na rzecz wsparcia doradców zawodowych.