Dzielimy się dobrymi praktykami

 

Dzielimy się dobrymi praktykami – czujniki w realizacji podstawy programowej!

Zamieszczone poniżej przykłady zastosowania czujników pomiarowych podczas zajęć z uczniami zostały opracowane przez nauczycieli podczas warsztatów przygotowujących do pracy z czujnikami pomiarowymi.

Szkoły skorzystały z możliwości wypożyczenia od KPCEN we Włocławku pracowni mobilnych wyposażonych w czujniki pomiarowe do stosowania na lekcjach biologii, chemii, geografii, fizyki i przyrody.

Użycie nowoczesnych narzędzi pomiarowych z pewnością wpłynie na podniesienie poziomu nauczania tych przedmiotów. Czujniki pozwolą przeprowadzać na zajęciach eksperymenty, które doskonale realizują w praktyce metodę naukową.

Stosowanie technologii cyfrowych na zajęciach podnosi ich atrakcyjność, motywuje uczniów do nauki oraz przyczynia się do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Opracowane przez nauczycieli propozycje są zgodne z podstawami programowymi przedmiotów przyrodniczych.