Koncepcja organizacyjna funkcjonowania pracowni

 

W ramach projektu e-Usługi, e-Organizacja, pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( RPO WK-P na lata 2007-2013) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zostało wyposażone w system 5 pracowni mobilnych i pracownię stacjonarną wraz ze studiem do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych (Uchwała nr 2/53/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r.).

Wyposażenie pracowni stacjonarnej stanowią:

 • stacje graficzne szkoleniowe typ A1 z akcesoriami (Hewlett Packard Z230 Workstation-15szt.),
 • stacja graficzna szkoleniowa typ A2 (Hewlett Packard Z230 Workstation-1 szt., XEROX),
 • stacja szkoleniowa typ B (Hewlett Packard Z420 Workstation-2 szt.),
 • monitor LCD (Hewlett Packard E241i-19szt.),
 • serwer (Hewlett Packard ML350pT08-1szt.),
 • tablica interaktywna (zestaw- tablica, wizualizer, projektor),
 • dydaktyczne zestawy pomiarowe (SPARKlink-16szt.),
 • zestaw urządzeń pomiarowych, badawczych oraz czujników do konsoli pomiarowej (SPARK Science Learning System, PASPORT Force Platform),
 • szafa metalowa mobilna na zestawy laboratoryjno-pomiarowe,
 • kamera reporterska SONY, pakiet graficzny (CS6Master Collection v.6 PL MULT),
 • oprogramowanie edukacyjne Microsoft Office 2013 STD PL (18szt.),
 • licencje szkolne oprogramowania (PS-2400 SPARKvue Suite-1 szt.),
 • licencja na pakiet oprogramowania antywirusowego.

Wyposażenie każdej z 5 pracowni mobilnych stanowią:

 • komputer przenośny typ M1(Hewlett Packard ProBook-16szt),
 • dydaktyczne zestawy pomiarowe (SPARKlink-16szt.),
 • zestaw urządzeń pomiarowych, badawczych oraz czujników do konsoli pomiarowej (SPARK Science Learning System, PASPORT Force Platform),
 • aparat fotograficzny cyfrowy CANON,
 • kamera cyfrowa ultramobilna HD marki SONY,
 • router bezprzewodowy,
 • szafa metalowa mobilna na zestawy laboratoryjno-pomiarowe,
 • szafa metalowa mobilna na komputery przenośne z możliwością doładowania baterii,
 • oprogramowanie edukacyjne (zintegrowane pakiety biurowe)Microsoft Office 2013 STD PL (16szt.).

Wyżej wymienione wyposażenie, dzięki wykorzystaniu technologii informatyczno-edukacyjnych, przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych (do czasu ich wygaszenia) i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek.

Pracownia stacjonarna jest przeznaczona do realizacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także do prowadzenia otwartych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szkolenia i zajęcia prowadzone w pracowni są dokumentowane dziennikami zajęć.

Pracownie będą udostępnianie szkołom na podstawie umowy użyczenia. Ich udostępnianie ma służyć realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów, doświadczeń i pokazów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Efektem pracy uczniów i nauczycieli korzystających z mobilnych pracowni dydaktycznych będą zestawy scenariuszy zajęć wraz z prezentacjami, dokumentacją fotograficzną i filmową, przeznaczone do zamieszczenia na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej EDUPOLIS.

Regulamin udostępniania pracowni mobilnych
Wniosek o użyczenie

 
Wymiary:
wysokość: 106 cm
szerokość: 82 cm
głębokość: 51 cm
waga: ok 60 kg