Międzynarodowy Dzień Tolerancji – seminarium

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji 16 listopada odbyło się seminarium online  Oblicza różnorodności w kulturze, religii i edukacji. Podczas wystąpień poruszono kwestie praw mniejszości, nietolerancji i dyskryminacji, szeroko pojętych relacji międzyludzkich, kultury współistnienia czy przestrzegania zasad i norm społecznych.

Padły ważne słowa na temat tożsamości, solidarności i wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem poznania i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się od edukacji obywatelskiej, otwartości i partnerstwa w dyskusji. Wśród kompetencji i umiejętności,  na które często zwracali uwagę uczestnicy seminarium, przewijały się: krytyczne myślenie, empatia i ciekawość poznawcza. To dzięki nim młode pokolenie będzie lepiej przygotowane do aktywnego stawiania czoła wyzwaniom ludzkości.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. To święto szacunku, akceptacji i uznania inności i różnorodności kultur na świecie.