Miejsce Odkrywania Talentów – O nas

Miejsce Odkrywania Talentów

  • Certyfikat przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej
  • Tytuł otrzymują placówki, które przyczyniają się do odkrywania i wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

– prowadzimy systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną,
– wspieramy szkoły i instytucje w organizacji konkursów i inicjatyw rozwijających uzdolnienia,
– organizujemy przedsięwzięcia promujące młodzież zdolną,
– doświadczenia w pracy z uczniami zdolnymi prezentujemy podczas konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.