Na zachód od Odry


NA ZACHÓD OD ODRY

Termin: 12 czerwca 2020

Cel przedsięwzięcia:

  • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
  • rozwijanie ich zainteresowania twórczością literacką i muzyczną autorów pochodzących z krajów niemieckojęzycznych,
  • popularyzacja języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży,
  • wspieranie edukacji dzieci uzdolnionych recytatorsko i muzycznie oraz językowo.

Konkurs jest skierowany do uczniów II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Mogą w nim brać udział uczniowie, dla których język niemiecki jest przedmiotem nauczania w szkole oraz uczniowie nie uczący się tego języka w szkole podstawowej.

Osoby przystępujące do konkursu przygotowują jeden utwór z wybranej kategorii:

  1. Recytacja (1 utwór – jeden wiersz lub fragment prozy w języku niemieckim)
  2. Piosenka (1 piosenka w języku niemieckim)

Z powodu pandemii COVID-19 planowany na 12 czerwca 2020 roku XI Konkurs „Na zachód od Odry” nie odbędzie się.