Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia


NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jako współorganizator obchodów XVI Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia we Włocławku, jak co roku, ogłasza konkursy dla nauczycieli i uczniów promujące to przedsięwzięcie:

W marcu 2020r. po przerwie spowodowanej pandemią komisje konkursowe wznowiły swoje posiedzenia i oceniły prace nadesłane na XVI Narodowy Dzień Życia i Świętości Życia.

Prace plastyczne, literackie, filmowe, scenariusze zajęć oraz interpretacje piosenek prezentowały wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, wpisywały się też doskonale w tematykę związaną z uwrażliwieniem na dar życia oraz rozwijaniem u uczniów wyobraźni i wzmacniania poczucia własnej wartości.
II etap konkursu wokalnego – przesłuchania konkursowe – odbędzie się w sprzyjających warunkach we wrześniu.
Komisja oceniła łącznie 306 prac konkursowych. Przyznano nagrody  i wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność oraz wysiłek włożony w przygotowanie prac, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Szczegółowe wyniki konkursowe tutaj .