Odkrywamy Talenty 2020 wyniki

 

Odkrywamy Talenty 2020 wyniki

18 czerwca 2020 roku wicedyrektor Małgorzata Wdowczyk wręczyła Nagrody Laureatom tegorocznej edycji Konkursu dla nauczycieli Odkrywamy Talenty 2020. Głównym celem Konkursu jest propagowanie inicjatyw w zakresie rozwijania talentów i uzdolnień uczniów. Wśród nadesłanych prac znalazło się wiele ciekawych i innowacyjnych prezentacji przedstawiających proces indywidualizacji nauczania.

Tegoroczni uczestnicy przedstawili  prowadzone przez siebie zajęcia, zrealizowane projekty edukacyjne i pracę kół zainteresowań rozwijających uczniowskie pasje i talenty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 dokonała oceny nadesłanych prezentacji uwzględniając kryteria Regulaminu konkursu:

– widoczny i efektywny proces działań podejmowanych przez nauczycieli

– innowacyjność metod i form pracy z uczniem uzdolnionym

– sposób ujęcia tematu

i przyznała miejsca następującym nauczycielom-

Miejsce I:

Karolina Kiełbowicz- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie za prezentację Hello, I’m Kinga…

Miejsce II:

Jarosław Milewski- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie za rozwijanie talentów w szkolnym chórze EL SOL

Miejsce III:

Anna Konieczna- Szkoła Podstawowa Nr 19 we Włocławku za twórczą pracę z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe: tablet, cyfrową ramkę foto, dysk przenośny.