Online z dyrektorami

15 i 22 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć zdalnie w naszej placówce dyrektorów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. W tych dniach odbyły się wideokonferencje Zdalne nauczanie – nowe wyzwanie dla dyrektorów szkół. Poruszone zostały zagadnienia:

 1. Dyrektor na początku drogi nowej sytuacji epidemicznej.
 2. Nowe zadania dla nauczycieli – organizacja pracy zdalnej.
 3. Kontakt szkoły z uczniami i rodzicami.
 4. Narzędzia do pracy zdalnej.
 5. Co się udało?
 6. Potrzeby ze strony placówki edukacji nauczycieli.

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w szkołach postawił przed dyrektorami nowe zadania. Dyrektorzy szkół dowiedli, że poszukują rozwiązań, są prawdziwymi liderami zmian, bardzo dobrymi organizatorami, łagodzącymi wszelkie niepokoje.

Podczas e-spotkania dyrektorzy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, problemami, dobrymi praktykami, potrzebami szkoleń. Zwrócili szczególną uwagę na:

 • natychmiastowe dostosowanie się szkół podstawowych do zdalnego nauczania– szybkie    opanowanie technologii informatycznych,
 • zbudowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic,
 • dostosowanie różnorodnych narzędzi elektronicznych (np. komunikatorów) do potrzeb środowiska szkolnego,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych,
 • stały, dobry kontakt szkół z rodzicami,
 • organizacja pracy szkół efektem dobrze zdiagnozowanych potrzeb rodzin i nauczycieli,
 • wykorzystanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej „Edupolis” do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i integracji zespołów nauczycielskich oraz ułatwienia kontaktów ze środowiskiem szkolnym,
 • korzystanie z zasobów e-Szkoły w celu pogłębiania wiedzy z różnych przedmiotów,
 • ścisła współpraca nauczycieli, wzajemna pomoc i koordynacja działań,
 • uruchomienie, oprócz zajęć edukacyjnych przedmiotowych, zajęć specjalistycznych i rozwijających uzdolnienia uczniów,
 • monitorowanie, szybkie decyzje dyrektorów skutkiem autonomii szkół,
 • dostosowanie się nauczycieli do obecnych wymogów, związanych ze zdalnym nauczaniem, opanowanie nowych umiejętności cyfrowych i społecznych,
 • pozyskiwanie sponsorów, darczyńców (komputery, laptopy, naprawa sprzętu elektronicznego, tablety),
 • potrzeba e-szkoleń dla nauczycieli.