Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Coroczna kampania Polska na niebiesko ma celu przypominanie i zrozumienie potrzeb ludzi ze spektrum autyzmu. Autyzm dotyka coraz więcej osób i objawia  się odmiennymi od typowych zachowaniami – np. w wyrażaniu emocji czy sposobie komunikacji. Aby skutecznie wspierać dzieci i młodzież w rozwoju, ważne jest wczesne rozpoznanie symptomów i objawów autyzmu, a co za tym idzie wdrożenie adekwatnych terapii poprawiających jakość ich życia. W ciągu całego roku organizujemy wiele różnych form doskonalenia, propagujących wiedzę w tym obszarze,  wspomagając jednocześnie warsztat pracy pedagogów. Już 10 kwietnia zapraszamy nauczycieli i wychowawców na warsztaty online ze specjalistą Praca z uczniem z autyzmem w szkole- jak wspierać ucznia, nauczyciela i rodzica? Szczegółowy program znajduje się TU.

Zachęcamy również do korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, posiadającej w swych zasobach wiele publikacji na temat spektrum zaburzeń autystycznych.

W Europie żyje ok. 5 milionów osób z autyzmem, dla których każda zmiana społecznej świadomości ma bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy o tym każdego dnia, że inne postrzeganie świata zasługuje na nasze zrozumienie i wsparcie.