WebQuest z Antypiratami

Już po raz piąty nasze Centrum organizuje ogólnopolską akcję Kwietniowi Antypiraci, która kieruje uwagę uczestników na przestrzeganie norm związanych z legalnym oraz etycznym korzystaniem i dzieleniem się własnością intelektualną. Zapraszamy do udziału w V edycji akcji, która w tym roku będzie przebiegała pod hasłem WYRUSZAMY NA WEBQUEST. Działania rozpoczynamy w marcu 2021 r. bezpłatnym seminarium dla uczestników.

Znajomość zagadnień związanych z poszanowaniem własności intelektualnej i praw autorskich pojawia się w podstawie programowej już na pierwszym etapie edukacyjnym. Drugi etap wprowadza w ochronę własności intelektualnej, znajomość i stosowanie  zasad prezentacji oraz upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i etyką. W szkole ponadpodstawowej dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni, a także umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł wymieniane są wśród najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego.

Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów plastyka, informatyka, język polski, a na dalszych etapach edukacji także historia sztuki i muzyki, filozofia, wiedza o społeczeństwie. Zagadnienia te są także powiązane z pracą biblioteki szkolnej.

Wychowanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych ma istotne znaczenie w rozwoju ucznia. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni uwrażliwiać uczniów na ochronę własności intelektualnej i nie dopuszczać do tworzenia plagiatów oraz publikowania m.in. w mediach prac bez zgody twórcy oraz prac przedstawiających inne osoby bez ich zgody (ochrona wizerunku).

Szczegóły: https://bpkpcen.blogspot.com/p/kwietniowi-antypiraci-edycja-iv.html