Wyniki konkursów NDŻ

 

Wyniki konkursów związanych z obchodami XVI Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

Konkurs plastyczny Życie jest radością

  1. Kategoria – Przedszkole

nagroda:

  • Belissa Klimańska, Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, opiekun: Monika Michalak, Wioletta Borzuchowska
  • Wiktoria Wawrzyniak,  Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, opiekun: Wioletta Borzuchowska, Monika Michalak
  • Julia Długołęcka, Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym, opiekun: Anna Nowakowska

wyróżnienie:

  • Jan Kłos, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska
  • Józef Olearski, Przedszkole nr 1 w Kłodawie, opiekun: Beata Olearska
  • Patrycja Nowakowska, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska
  • Alicja Doligalska, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska
  • Wiktor Pszczoliński, Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, opiekun: Wioletta Borzuchowska, Monika Michalak
  1. Kategoria – Szkoła Podstawowa

 klasy I – III

I miejsce

  • Marcela Strużyńska, Szkoła Podstawowa w Golinie, opiekun: Przemysław Ciesielski
  • Maria Sadowska, Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, opiekun: Magdalena Rosol

II miejsce

  • Beata Wojtasik, Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, opiekun: Magdalena Rosol
  • Julia Walczak, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska

III miejsce

  • Marcel Mikołajczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, opiekun: Beata Olearska
  • Aleksandra Kłos, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska

wyróżnienia

  • Szymon Piotrowski, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj., opiekun: Marzena Boratyńska
  • Wiktoria Mularska, Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, opiekun: Magdalena Rosol
  • Zuzanna Wróbel, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, opiekun: Katarzyna Janiak
  • Gabriela Nowakowska, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska
  • Julia Klauza, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, opiekun: Beata Olearska
  • Jakub Lasota, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, opiekun: Beata Olearska

klasy IV-VIII

I miejsce

  • Wiktoria Piotrowska, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj., opiekun: Marzena Jędrzejczak
  • Nadia Szcześniewska, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj., opiekun: Marzena Jędrzejczak

II miejsce

  • Martyna Kulesza, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, opiekun: Katarzyna Janiak

III miejsce

  • Bartosz Ferszt, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, opiekun: Beata Olearska

wyróżnienia:

  • Nikola Stopka, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, opiekun: Katarzyna Janiak
  • Aleksandra Lewandowska,  Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku, opiekun: Andżelika Uzarczyk
  • Agata Grzegórska, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, opiekun: Iwona Drużyńska
  • Laura Ludwisiak, Szkoła Podstawowa NR 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: Wanda Wolna

Nagrody Honorowe:

  • Wiktoria Skibińska, Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie, opiekun: Elżbieta Olszewska
  • Oliwia Świderska, Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie, opiekun: Elżbieta Olszewska, Magdalena Bonowicz

Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych na list do przyjaciela zawierający refleksje na temat słów kard. Stefana Wyszyńskiego
„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”

I miejsce

  • Paulina Szablewska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska

II  miejsce

  • Katarzyna Jaroszewska, II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku, opiekun: Henryk Wasilewski

III miejsce

  • Maria Duczek, ZS Katolickich we Włocławku, opiekun: Lidia Wiśniewska

wyróżnienia:

  • Kinga Insadowska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska
  • Aleksandra Kacprzak, Liceum Ogólnokształcące w Kowalu, opiekun: Iwona Kędzierska
  • Daria Kamińska, ZS Katolickich we Włocławku, opiekun: Anna Taberska
  • Izabela Wilk, ZS Katolickich we Włocławku, opiekun: Anna Taberska
  • Daria Mikołaczyk, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska
  • Zofia Mroczyńska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska
  • Martyna Wilmańska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska

Konkurs filmowy na temat „Życie jest radością” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

wyróżnienia:

  • Antoni Balcerzak, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie, opiekun: Olga Banaszak
  • Tomasz Sitek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie, opiekun: Olga Banaszak
  • Zuzanna Świderska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska
  • Julia Wiśniewska, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, opiekun: Iwona Falkowska
  • Hubert Woźniak, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie, opiekun: Olga Banaszak

 

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych z zastosowaniem narzędzi TIK na temat
„Nie sztuką jest zwyciężać innych, sztuką jest zwyciężyć siebie samego”
(kard. Stefan Wyszyński)

I miejsce:

  • Małgorzata Kowalska – Tuszyńska,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie

II miejsce:

  • Magdalena Piasecka, Zespół Szkół nr 3 we Włocławku

III miejsce:

  • Klaudia Jankowska, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie