Gala Laureatów  Konkursu Odkrywamy Talenty 2021

16 czerwca odbyło się w naszym Centrum uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu Odkrywamy Talenty 2021.  Tegoroczna edycja obfitowała w wiele ciekawych i innowacyjnych prezentacji. Komisja konkursowa oceniła 33 nadesłane przez nauczycieli materiały, pokazujące ich pracę z uczniami podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów.

Po wręczeniu nagród i dyplomów, zdobywcy I miejsc w  trzech konkursowych kategoriach: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych, zaprezentowali podczas krótkich wystąpień swoje zajęcia z uczniami.

Dyrektor Grażyna Troszyńska gratulując Laureatom, podkreśliła znaczenie edukacyjnych priorytetów, wśród których wiodące znaczenie mają  rozwój kompetencji kluczowych oraz  indywidualizacja nauczania z jednoczesnym wspieraniem twórczych pasji naszych uczniów. Bo to one powinny być drogowskazem ułatwiającym kolejne edukacyjno-zawodowe wybory młodych ludzi.

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Lista laureatów