ZFŚS – komunikaty

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w grudniu zbierze się zespół proponujący przyznanie świadczeń z ZFŚS w celu rozdysponowania środków w związku ze wzmożonymi wydatkami uprawnionych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie Wniosku o przyznanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wypełnione wnioski prosimy składać do 1 grudnia 2020 r.  w zaklejonych i podpisanych kopertach w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15A we Włocławku.