Komunikaty

 

Informacja

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów KPCEN we Włocławku dotycząca świadczeń ze środków ZFŚS.
Komisja Socjalna informuje, iż w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej planuje dofinansowanie zakupu:

 1. pakietów kwotowych (150 zł) do ActivCentrum we Włocławku,
  lub
 2. kuponów do Multikina we Włocławku (9 biletów ważnych do 06.2022)

O wysokości dopłaty do biletu/karnetu/kuponu/pakietu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informacji udziela p. Dominika Kryska.
Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę – pokój nr 112 do dnia 27 września 2021 r.

Informujemy, iż można wybrać tylko jedną z wyżej wymienionych propozycji.

Informacja

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów KPCEN we Włocławku dotycząca świadczeń ze środków ZFŚS.
Komisja Socjalna informuje, iż w ramach działalności kulturalno-oświatowej planuje:

 1. Koncert Leszka Możdżera , który odbędzie się 8 października 2021 r. o godzinie 19.00 w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku,
  lub
 2. Koncert zespołu Lady Pank, który odbędzie się 28 listopada 2021 r. o godzinie 18.00 w Hali Mistrzów we Włocławku,
  lub
 3. Balet Jezioro Łabędzie, który odbędzie się 17 października 2021 r. o godzinie 19.00 w Hali Mistrzów we Włocławku.

O wysokości dopłaty do biletu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informacji udziela p. Dominika Kryska.
Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę – pokój nr 112 do dnia 27 września 2021 r.

Informujemy, iż można wybrać tylko jedną z wyżej wymienionych propozycji.

Fundusz zdrowotny

Regulamin dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną powinna dołączyć do dokumentacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych