O nas

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku to publiczna, wojewódzka, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W strukturze placówki funkcjonuje biblioteka pedagogiczna z wydziałami bibliotecznymi – Wydział Wypożyczalni i Wydział Zarządzania Zbiorami.

NASZE WARTOŚCI
Profesjonalizm, rozwój i nowoczesność.
Współpraca i kreatywność.
Odpowiedzialność, życzliwość, otwartość na potrzeby odbiorców naszych usług.

WIZJA
Jesteśmy nowoczesną placówką, w której kształcimy nauczycieli dla przyszłości poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, wymianę myśli pedagogicznej i unowocześnianie warsztatu pracy.

NASZĄ MISJĄ JEST:

 • rozwijanie profesjonalizmu i innowacyjności w pracy dyrektorów i nauczycieli
 • wspieranie zaangażowania i refleksyjnej postawy nauczycieli
 • wspomaganie funkcjonowania szkół i placówek
 • wspieranie system kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego
 • budowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • upowszechnianie zasobów bibliotecznych jako źródła informacji pedagogicznej
 • promowanie nowych kierunków w edukacji

PRIORYTETY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 • doskonalenie kompetencji cyfrowych odbiorców usług edukacyjnych
 • prowadzenie kompleksowego wspomagania szkół i placówek we współpracy z biblioteką pedagogiczną i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • organizowanie form doskonalenia we współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi
 • kreowanie wizerunku innowacyjnej biblioteki pedagogicznej
 • budowanie partnerstwa we współpracy międzynarodowej

MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

AMBASADOR TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W EDUKACJI