Kontakt

 

Akredytowana Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

ul. Nowomiejska 15A
87-800 Włocławek

tel.: 54 231 33 42, 54 231 43 95, 54 231 43 98
kom.: 531 431 086
fax: 54 412 10 98
e-mail: kpcen@cen.info.pl

adres ePUAP: /kpcen_wloc/SkrytkaESP

numer konta bankowego:
PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305

Inspektor Ochrony Danych
Paweł Modrzejewski
e-mail: iod@cen.info.pl