Konferencje dla kadry kierowniczej oraz specjalistów szkół i placówek

We wrześniu przeprowadziliśmy cykl konferencji „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne po powrocie do szkół”, zorganizowanych we współpracy z organami prowadzącymi. Spotkanie było adresowane do kadry kierowniczej oraz specjalistów szkół i placówek z powiatów: aleksandrowskiego, włocławskiego, rypińskiego, lipnowskiego i radziejowskiego.

Program konferencji obejmował diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, budowanie relacji interpersonalnych w  społeczności szkolnej oraz nowe zadania w programach wychowawczo-profilaktycznych szkoły. Wykłady i prezentacje przygotowały dyrektorki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Aleksandrowa Kujawskiego, Radziejowa, Lipna, Rypina, Lubrańca i Lubienia Kujawskiego, Dominika Cieślikowska, psycholożka z Warszawy oraz Katarzyna Zawacka, nauczyciel konsultant z naszego Centrum.

Dyrektor Grażyna Troszyńska, otwierając konferencje, podkreślała, że zawsze jesteśmy blisko nauczycieli i dyrektorów, a wszystko, co robimy, jest z myślą o nich. Odzwierciedleniem tego jest informator form doskonalenia, jaki przygotowaliśmy na rok szkolny 2021/22.