Odkrywamy Talenty 2020

Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek zapraszamy do udziału w konkursie Odkrywamy Talenty 2020.

Głównym celem konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Uczestnictwo w konkursie polega na przygotowaniu prezentacji przedstawiającej prowadzone zajęcia, zrealizowane projekty edukacyjne czy pracę kół zainteresowań, rozwijających uczniowskie pasje i talenty.

Z powodu sytuacji epidemicznej, dokonaliśmy niewielkich zmian w Regulaminie Konkursu, związanych z dostarczeniem materiałów. Prezentacje prosimy przesyłać elektronicznie do 15 maja 2020 r. na adres: kpcen@cen.info.pl i kpcenpromocja@cen.info.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na płytach CD-R/DVD wraz z podpisanym skanem karty zgłoszenia i oświadczeniami.

Szczegóły w zakładce Konkursy/ Odkrywamy talenty.