Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza – wideokonferencja

7 kwietnia o godzinie 9:00 w Centrum odbyła się wideokonferencja nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.

Na spotkaniu poruszane były zagadnienia dotyczące pracy zdalnej biblioteki. Omawiane były narzędzia, które można użyć do komunikowania się na odległość, organizacji wirtualnych spotkań czy wspólnej pracy nad dokumentami.
Zaprezentowane zostały przykłady różnych działań bibliotek w Polsce pracujących zdalnie.
Nauczyciele bibliotekarze podzielili się również swoimi doświadczeniami w zakresie pracy zdalnej. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych