Asy Internetu:  zmieńmy lekcje o cyberbezpieczeństwie w przygodę

21 i 22 maja w naszym Centrum odbyło się drugie spotkanie warsztatów prowadzonych przez trenerów Fundacji Szkoła z Klasą i Google. Tym razem spotkali się online nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych.

Spotkanie dotyczyło zagadnień bezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz prowadzeniu akcji społecznych metodą design thinking (twórczego rozwiązywania problemów). Podczas warsztatów prowadzący zachęcali nauczycieli do angażowania uczniów w promowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Uczestnicy zadeklarowali, że będą wspierać działania związane z bezpieczeństwem online również po zakończeniu spotkań szkoleniowych organizowanych przez Centrum. Zwrócono również uwagę na potrzebę zmiany sposobu prowadzenia rozmów z uczniami oraz informowanie o zagrożeniach i korzyściach, które są związane z korzystaniem z sieci.