Czytniki e-booków dostępne

Zapraszamy do korzystania z pakietów: czytnik i książki elektroniczne. Jest to usługa biblioteczna, z której można korzystać bezpłatnie.

Czytniki e-booków mają wiele zalet. Można się o tym przekonać, odwiedzając Bibliotekę Pedagogiczną KPCEN we Włocławku i wypożyczyć urządzenie. Czytniki e-booków nie emitują światła, dzięki czemu nie męczą oczu, a wygląd strony bardzo przypomina książkę tradycyjną, papierową. Instytucja dołączyła również do grona bibliotek oferujących swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie. Obecnie do dyspozycji jest 50 tys. książek w formie cyfrowej do czytania na czytniku.

Szczegóły

Wypożyczanie czytników e-booków

  1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Wydziale Wypożyczalni.
  2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku.
  3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
  4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
  5. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł za dzień.
  6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia (Załącznik nr 5 do Regulaminu).
  7. Użytkownik może za pomocą katalogu INTEGRO https://integro.cen.info.pl/catalog złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie czytelnika.
  8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
  9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył.

Wydziały biblioteczne nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.