Wspieramy po powrocie do szkół

Realizujemy działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
W szkoleniach wzięło udział 991 nauczycieli. Pośród przeszkolonych nauczycieli 793 osoby to nauczyciele szkół podstawowych, a 198 – nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
Od początku czerwca obszar ten jest nowym kierunku polityki oświatowej państwa do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.
Odpowiadamy na potrzeby szkoleń kadry kierowniczej związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem aktualnych problemów szkół i placówek w kierunku wsparcia środowiska szkolnego.

Zgłoszenia przyjmujemy:
telefon: 54 231 33 42 wew. 19;
mail: szkolenia@cen.info.pl
zakładka: http://oferta.cen.info.pl/temat.html