Aktywnie i praktycznie

Jak uczyć „uczenia się”? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy warsztatów Tworzenie programów na zajęcia z umiejętności „uczenia się”.
Efektem pracy są materiały do praktycznego zastosowania zebrane w postaci e-booka i zamieszczone w zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE. Pobierzcie e-booka i sprawdźcie czy znaleźli odpowiedź!

Pobierz