Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, które odbędą się 21 lutego.
W ramach obchodów przygotowaliśmy:

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień ten przypomina o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty.