Na kujawską nutę

 

NA KUJAWSKĄ NUTĘ

Regulamin przeglądu

Konkurs  kierowany jest do nauczycieli grup dziecięcych, podejmujących aktywność wokalno-taneczną czerpiąc z folkloru Kujaw w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie poczucia przynależności dziecka do regionu i jego kultury, prezentowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych wokalnie i tanecznie, wymiana doświadczeń i integracja środowiska nauczycielskiego.

Tegoroczna IV edycja przeglądu „Na kujawską nutę” odbyła się w formie zdalnej.

Nadesłane prezentacje oceniało jury przeglądu w składzie:

  1. Przewodnicząca komisji Barbara Lewandowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatury we Włocławku
  2. Dorota Kalinowska – etnograf Muzeum Etnograficznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  3. Małgorzata Babiarczyk – instruktor tańca regionalnego
  4. Julia Skowrońska – choreograf, instruktor tańca regionalnego

Oceniano wartość artystyczną prezentacji, dobór strojów, dobór repertuaru, autentyzm muzyki ludowej.

LAUREACI:
I miejsce Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu
II miejsce Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Lubrańcu
III miejsce Przedszkole Gminne w Skibinie

Wyróżnienia:

  • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Smólniku (pięciolatki)
  • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Smólniku (sześciolatki)
  • Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku

Wystąpienia uczestników

W czasie uroczystego wręczenia nagród w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji we Włocławku, które odbyło się 9.12.2020 r., zwycięzcy otrzymali malowane ręcznie fajansowe „Wicki”, ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz talerze ufundowane przez organizatora Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.