Szkoła w domu, a może dom w szkole?

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy marcu tego roku, nieznana, nieprzyjazna i nieprzewidywalna, wywołała znaczącą mobilizację środowiska oświatowego. Wobec imperatywu zdalnej pracy, nauczyciele i pracownicy naukowi pedagogicznych uczelni oraz szkół wyższych, praktycy i teoretycy edukacji, podejmują wzmożone działania  zmierzające do rozpoznania, zrozumienia pozwalającego na efektywne działanie. To nadzwyczajne ożywienie obserwować można w mediach społecznościowych, gdzie pojawiło się wiele aktywności w grupach już istniejących. Powołano też sporo nowych grup.

Na facebookowym profilu EduAkcja już 11 kwietnia 2020 roku ukazała się informacja o wydaniu bezpłatnego ebooka Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele napisanego przez 13 autorów, przedstawicieli świata akademickiego, pod redakcją profesora Jacka Pyżalskiego z UAM w Poznaniu.

Uzupełnieniem książki, która powstała wszak w ekspresowym tempie jako efekt zdalnej współpracy autorów  kilku polskich uczelni, jest dwuczęściowy webinar Edukacja zdalna okiem neurodydaktyka,  podczas którego profesorowie Jacek Pyżalski i Marek Kaczmarczyk rozmawiają o wielu aspektach edukacji zapośredniczonej. Aspekt technologiczny jest oczywiście istotny, ale nie najważniejszy. Technologia jest tylko medium umożliwiającym nawiązanie kontaktu z uczniem i jego domem.

Ważne zdanie wypowiedziane przez profesora Pyżalskiego podczas poświęconemu wydanej publikacji spotkania online: „Edukacja nie  jest  tylko nauczaniem” znajduje odzwierciedlenie w ilustracji na okładce książki. Bo edukacja to coś więcej niż przekazywanie wiedzy, a technologia i narzędzia zdalnego nauczania są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pod powierzchnią kryją się elementy, bez których  skuteczna edukacja ani zdalna, ani tradycyjna nie jest możliwa. Neurodydaktycy, a wśród autorów publikacji są przedstawiciele tej dziedziny, podkreślają, że w edukacji najważniejsze są relacje. Powinny być takie, aby uczniowie, którzy teraz szkołę i nauczyciela mają w swoim domu, mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest ono w edukacji czasów pandemii jednym z jej najważniejszych elementów. W sytuacji stresu nasze mózgi, a zwłaszcza hipokamp, odpowiedzialny za przyswajanie informacji, działa gorzej. Nauczyciele wyznaczając uczniom zadania i oceniając rezultaty ich pracy, powinni mieć to na uwadze. Ważnym tematem podjętym w publikacji jest także dobrostan nauczyciela. Zadbajmy o siebie i własny komfort, tylko wtedy możemy być naprawdę skuteczni.

Czas pandemii to czas, gdy nie tylko przekazujemy uczniom informacje i wiedzę, to czas na pokazanie jak się uczyć, jak być kreatywnym i twórczym oraz przekonanie wychowanków, że edukacja to zjawisko wielopłaszczyznowe i całożyciowe.

E-book do pobrania: TUTAJ

Webinary: Cz.1 tutaj , Cz. 2. tutaj

Tekst: Anna Puścińska, KPCEN we Włocławku

Na zdjęciu: fragment strony facebookowej EduAkcja